75-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Miloš Bouška - PULCHART
 • IČO: 11225173
 • Adresa:Sluštická 10, 108 00 Praha 10
 • Celková suma:1 492,01 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 75-zt-2017
 • Predmet: oprava fundus kamery KOWA VX10-baza
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:24.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť