ZT-92-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: PULImedical, spol. s r.o.
 • IČO: 31344399
 • Adresa:Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Celková suma:10 011,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-92-2022
 • Predmet: oprava prístroja - scaner RTG obrazu Agfa CR30-X, výr.č. 2503
 • Opis predmetu zákazky:výmena optického modulu
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica akad L. Dérera
  kontakt. p. Kalmanová 0915968124
  mail: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.11.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.11.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť