6R4-3.3/26/2022/Cho

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ecoder s.r.o
 • IČO: 50105787
 • Adresa:Cerová 236 90633 Cerová
 • Celková suma:1 119,17 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 6R4-3.3/26/2022/Cho
 • Predmet: Dezinsekcia
 • Opis predmetu zákazky:Dezinsekcia priestorov budov H, z dôvodu opakovanéhé výskytu švábov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť