Z202125087

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: Z202125087
 • Predmet: CO2 termostat
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Obchodované: EKS
  Dodávatelia registrovaní v Elektronickom trhovisku sa môžu o túto zákazku uchádzať a predkladať ponuky do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
  Maximálna výška zdrojov: 8 895,50 Eur
 • Dátum zverejnenia:28.01.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.02.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť