6/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 6/2020
 • Predmet: Napojenie mobilných sanitárnych kontajnerov v Nemocnici Ružinov, v celkovom počte 4 ks, dodanie a montáž elektroinštalácie vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:Napojenie mobilných sanitárnych kontajnerov v celkovom počte 4 ks, dodanie a montáž elektroinštalácie od kontajnera k jednotlivým bodom napojenia z hl. rozvádzača s istením a uzemnením z budovy polikliniky, odd. CPO, podzemné sklady technický suterén vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 26.3.2020 do 9.00 hod., v CP je potrebné uviesť cenu bez DPH a cenu s DPH za predmet zákazky. Termín obhliadky 24.3.2020,čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:23.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.03.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť