5/PB/2022/Cho

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ECODER s.r.o.
 • IČO: 50105787
 • Adresa:Cerová 236, Cerová
 • Celková suma:301,82 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 5/PB/2022/Cho
 • Predmet: Dezinsekcia švábov v budove D
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.06.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.06.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť