ZT-118-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dartin Slovensko, spol. s r.o.
 • IČO: 31676936
 • Adresa:Ľ. Podjavorinskej 25,080 05 Pršov
 • Celková suma:1 213,38 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-118-2020
 • Predmet: oprava pôrodného lôžka Hill Rom Affinity 4 - pokazené brzdy, nebrzdí, nestabilná poloha
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť