5/2022/Po

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing.Pavol Ušák-OPRaS-EZ
 • IČO: 37472879
 • Adresa:922 06 Nižná 10
 • Celková suma:4 896,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 5/2022/Po
 • Predmet: servis a nastavenie horákov
 • Opis predmetu zákazky:nastavenie horákov na 4 ks kotlov+servis, v ŠGN P.Biskupice
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť