ZT-76-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Siemens Healthcare s.r.o.
 • IČO: 48146676
 • Adresa:Lamačská cesta 3/A, Bratislava 4
 • Celková suma:2 184,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-76-2020
 • Predmet: pravidelná prehliadka Somatom Definition AS
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:22.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť