4/PB/2022/CHO

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ecoder s.r.
 • IČO: 50105787
 • Adresa:Cerová 236, 906 33 Cerová
 • Celková suma:820,22 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 4/PB/2022/CHO
 • Predmet: Dezinsekcia budovy D
 • Opis predmetu zákazky:V budove D - detská klinika - šváby
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť