3/PE/2018Mi

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: REVIZ.EZ,s.r.o.
 • IČO: 44277512
 • Adresa:Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa
 • Celková suma:840,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 3/PE/2018Mi
 • Predmet: Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia blok J - Energoblok v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:OP a OS EZ podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z. v ENERGOBLOKU :
  - plynová kotolňa
  - spaľovňa
  - RSP 3000 a RSP 1200 /regulačné stanice plynu /
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Predmetné zariadenie je nutné obhliadnuť po dohode s vedúci údržby p. Drobec tel 0915 968 094.Pri obhliadke Vám budú poskytnuté všetky údaje a predošlé správy o OP a OS EZ . Cenové ponuky zaslať na mifkovicl@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:19.02.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť