SM-2/2/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: IN-kanál, s.r.o.
 • IČO: 35773308
 • Adresa:Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:14 932,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: SM-2/2/18
 • Predmet: Výmena starých ventilov a šupatiek v ubytovni UNB Pekná cesta 2, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Výmena šupatiek a ventilov na rozvode vody, kúrenárske šupatka,výmena poškodených častí liatinového kanalizačného potrubia

 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: info: pavol.paskevic@sm.unb.sk, tel. 0915752831, termín obhliadky po dohovore, zaslanie ponuky do 7.2.2018
 • Dátum zverejnenia:29.01.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť