2/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2/2020
 • Predmet: Oprava stropu , padnutej omietky na schodisku budova popálenín pri CPO vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:Oprava stropu /padnutej omietky/ na schodisku budova popálenín pri odd. CPO vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet spolu s odvozom a likvidáciou vzniknutého odpadu
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 13.2.2020 do 9.00 hod, termín obhliadky 11.2.2020 čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275, nástup na prácu ihneď po obdržaní záväznej objednávky
 • Dátum zverejnenia:10.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť