2/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 2/2018
 • Predmet: Dodanie a montáž ochranných prvkov stien /ochranný pás, chrániče rohov/ na Gynekologicko-pôrodníckej klinike 10.posch. strana A+B vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:Požadujeme :
  -ochranný pás na stenu šírka 200mm z 2,5mm silného PVC profilu prefarbeného v celej hrúbke, celková dľžka 368 bm
  -chránič rohov s flexibilným pásikom z antibakteriálneho PVC, nastaviteľným uhlom 80-150 stupň.so samolepiacou páskou, rozmer 53x53mm + koncovka - 12 bm
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte do 2.2.2018 do 10.00 hod.na adresu zalubel@ru.unb.,termín obhliadky 31.1.2018, čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:30.01.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.02.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť