1R4-2/77/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1R4-2/77/18
 • Predmet: výmena potrubia
 • Opis predmetu zákazky:na vypracovanie cenovej ponuky a vykonanie obhliadky na dodanie a montáž nového potrubia DN 150/100 ku chladiacej jednotke vrátane všetkých prác a dodávok na komplet, vykonania funkčných skúšok, náterov, izolácií, čistení potrubia, likvidácia pôvodného potrubia, dodávka a montáž na kľúč.

  Cenové ponuky prosím zasielať na adresu alena.mitschova@ru.unb.sk a udrzba@ru.unb.sk do 14.5.2018 do 09.00 hod.
  Termín obhliadky 11.5.2018 o 9,00hod – potrebné dohodnúť telefonicky (0918535334).
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:10.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť