1R4-2/30/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDICOMP s. r. o.
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:2 744,39 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1R4-2/30/19
 • Predmet: prehliadky a skúšky plynových zariadení
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:28.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť