1R2-34/53/22

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Jaz s.r.o.
 • IČO: 34153004
 • Adresa:Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom
 • Celková suma:3 168,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 1R2-34/53/22
 • Predmet: Generálna oprava varnej panvice
 • Opis predmetu zákazky:Požadované zásahy a výmeny:
  (obhliadka na požiadanie možná)
  - výmena termostatu
  - výmena špirál
  - výmena veka panvice
  - výmena ovládanie panvice
  - výmena tlačítiek a korúča na otáčanie panvice
  - výmena drôtov a kabeláže, vrátane elektrického pripojenia
  - výmena vane varnej panvice
  - vyčistenie vnútra a vonkajšku panvice
  - záruka na vykonané práce a funkčnosť panvice 12 mesiacov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Požadované zásahy a výmeny:
  (obhliadka na požiadanie možná)
  - výmena termostatu
  - výmena špirál
  - výmena veka panvice
  - výmena ovládanie panvice
  - výmena tlačítiek a korúča na otáčanie panvice
  - výmena drôtov a kabeláže, vrátane elektrického pripojenia
  - výmena vane varnej panvice
  - vyčistenie vnútra a vonkajšku panvice
  - záruka na vykonané práce a funkčnosť panvice 12 mesiacov.
 • Dátum zverejnenia:05.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:14.04.2022
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť