150-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: WEGA - MS spol. s r.o.
 • IČO: 30998328
 • Adresa:Pálenická 1/601, 922 21 Moravany nad Váhom
 • Celková suma:4 872,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 150-zt-2017
 • Predmet: Oprava abdominálnej sondy CA 631 výmenou
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť