147-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDATA Slovakia, spol. s.r.o.
 • IČO: 31 347 657
 • Adresa:Panenská 24 Bratislava 811 03
 • Celková suma:1 842,26 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 147-zt-2017
 • Predmet: ultrazvuk ATL HDI 1500
 • Opis predmetu zákazky:Obrazovka po zapnutí vykazuje SELF test a nezobrazuje sa na monitore obraz.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.09.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.09.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť