143-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: S&T Slovakia s.r.o.
 • IČO: 31349935
 • Adresa:Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:7 816,80 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 143-zt-2017
 • Predmet: Oprava sklopnej steny RTG Optimus zn. Philips - havária
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: jordanova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:23.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť