ZT-98-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: UniqueMedical s.r.o.
 • IČO: 46729429
 • Adresa:Svornosti 42, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:7 680,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-98-2020
 • Predmet: oprava konvexnej sondy C251 k USG prístroju Arietta V70
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:13.08.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.08.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť