ZT-91-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
 • IČO: 46095969
 • Adresa:Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
 • Celková suma:1 387,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-91-2022
 • Predmet: oprava prístroja - mikroskop operačný OPMI PENTERO 900 zn. Zeiss
 • Opis predmetu zákazky:modrá obrazovka - výmena
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr. unb.sk
  Kontakt: p. Kalmanová 0915 968 124
 • Dátum zverejnenia:21.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť