ZT-9-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š. Moysesa 431 , 96501 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:1 513,52 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-9-2020
 • Predmet: oprava prístroja - element pracovný resektoskop WA22066A zn. Olympus
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť