ZT-89/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: DARTIN Slovensko spol. s r. o.
 • IČO: 31676936
 • Adresa:Ľ Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov
 • Celková suma:1 249,31 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-89/2022
 • Predmet: oprava - lôžko pôrodné Hill-Rom Affinity 4
 • Opis predmetu zákazky:nedrží polohu po utiahnutí
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
  kontakt: p. Boskovičová 02/48234374
 • Dátum zverejnenia:12.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť