ZT-88-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Surgitech s.r.o.
 • IČO: 50197975
 • Adresa:Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:1 701,19 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-88-2022
 • Predmet: oprava - ventilátor Maquet Servo-s SN:46533
 • Opis predmetu zákazky:potrebná inštalácia O2 senzora
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov
  zt@ru.unb.sk, kontakt p. Boskovičová 02/48234374
 • Dátum zverejnenia:07.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť