ZT-87-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SKANTECH, s.r.o.
 • IČO: 35800046
 • Adresa:Sekuriskova 16, 841 02 Bratislava
 • Celková suma:3 672,77 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-87-2022
 • Predmet: parný sterilizátor zn. Getinge, model HS6613AR-2, v.č. 2501331-010-01
 • Opis predmetu zákazky:oprava - výmena náhradného dielu ovládací panel OP 20, kat.č. 565548972
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov
  kontakt: zt@ru.unb.sk, p. Boskovičová 02/48 234 374
 • Dátum zverejnenia:04.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť