ZT-87-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovensko s.r.o.
 • IČO: 311439446
 • Adresa:Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:8 470,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-87-2020
 • Predmet: BTK 4 ks anesteziologických prístrojov Perseus A 5000 zn. Dräger
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:17.07.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.07.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť