ZT-82-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dartin Slovensko spol. s r.o.
 • IČO: 31676936
 • Adresa:Ľ.Podjavorinskej 25, 080 05 Prešov
 • Celková suma:3 505,56 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-82-2020
 • Predmet: oprava pôrodného lôžka Hill Rom Affinity 4
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: latalova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:01.07.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.07.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť