ZT-81-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: VITAMED SK s.r.o.
 • IČO: 45487090
 • Adresa:Odeská 37, 821 06 Bratisava
 • Celková suma:1 428,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-81-2022
 • Predmet: Kontrola funkčnosti 7 ks lôžok FLUIDOS
 • Opis predmetu zákazky:Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica Ružinov
  zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:06.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť