ZT-80-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MG - Slovakia s.r.o.
 • IČO: 48027073
 • Adresa:Hurbanova 3130/9, 916 014 Stará Turá
 • Celková suma:4 074,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-80-2022
 • Predmet: Laparoskopické prístroje - oprava
 • Opis predmetu zákazky:Laparoskopický HF koagulačný odsávací tubus 2 ks
  Diagnostika: katalógové číslo: 8383.813
  Závada: poškodený distálny koniec, spálená izolácia, ohnutý tubus
  Laparoskopický irigačný nástavec k HF koagulácii
  Diagnostika: katalógové číslo: 8383.819 2 ks, 8583819 1 ks
  Závada: rozlámaný nástavec
  Laparoskopická HF pinzeta 2 ks
  Diagnostika: katalógové číslo: 8383.141
  Závada: zlomené branže, zničená izolácia, ohnuté tiahlo
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Klinika chirurgická - operačné sály
  Nemocnica akad. L. Dérera
  kontakt: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:30.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť