ZT-79-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:9 384,72 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-79-2022
 • Predmet: oprava videokolonoskop CF Q180 AL zn. Olympus
 • Opis predmetu zákazky:perforácia pracovného kanála, poškodenie B a C tubusu, optických členov a šošoviek
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: oddelenie endoskopie, Nemocnica akad. L. Dérera
  kontakt: zt@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:30.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.09.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť