ZT-78-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: RADIX spol. s r.o.
 • IČO: 00615803
 • Adresa:Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 • Celková suma:1 845,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-78-2020
 • Predmet: oprava optiky 30°Hopkins zn. K.STORZ
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť