ZT-78-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TATRAMED spol. s r.o.
 • IČO: 47025328
 • Adresa:Líščie údolie 7, 841 04 Bratislava
 • Celková suma:1 969,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-78-2018
 • Predmet: oprava stimulačnej mozgovej sondy zn. INOMED
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Božena Kalmanová, zdravotechnika@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:10.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť