ZT-77-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:1 222,49 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-77-2022
 • Predmet: oprava - operačný cytoskop zn. Olympus v.č. 5204500 - nedolieha pracovná časť do správnej polohy , zasekáva sa
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@kr.unb.sk
  02/59 542 707
 • Dátum zverejnenia:12.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť