ZT-77-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: HERMES LabSystems, s.r.o.
 • IČO: 35693487
 • Adresa:Púchovská 12, Bratislava 3
 • Celková suma:1 351,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-77-2020
 • Predmet: preventívna údržba HPLC Agilent 1200
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Mickiewiczova
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Jana.jordanova@sm.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 22.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť