ZT-76-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovensko, s.r.o.
 • IČO: 31439446
 • Adresa:Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:1 762,32 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-76-2018
 • Predmet: BTK - 2 ks ventilátorov na umelú pľúcnu ventiláciu
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Daniela Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:10.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť