ZT-75-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Artspect spol. s r. o.
 • IČO: 47760265
 • Adresa:Rybničná 40, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:3 066,02 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-75-2022
 • Predmet: BTK 11x MC, 8x Precioso MC 20180094405, 20180094393, 20180094396, 20180094394, 20180094392, 20180094400, 20180094384, 20180094385, 20180120091, 20180120090, 20180120089 Precioso: m. 2018008974, k. 20180088884; m. 20180089743, k. 20188088871; m. 2018008974
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ZT@ru.unb.sk
  02/48234374
 • Dátum zverejnenia:12.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť