ZT-74-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Dräger Slovensko,s.r.o.
 • IČO: 31439446
 • Adresa:Radlinského 40a,921 01 Piešťany
 • Celková suma:2 359,90 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-74-2022
 • Predmet: BTK a údržba 2 ks anesteziologických prístrojov EVITA zn. Dräger
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
  kontakt: 02/48234374
 • Dátum zverejnenia:11.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť