ZT-74-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Askin & Co., spol. s r.o.
 • IČO: 17323100
 • Adresa:Martinská 31, 821 05 Bratislava 2
 • Celková suma:2 028,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-74-2020
 • Predmet: oprava videoprocesora PENTAX EPK (pokles svietivosti)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:15.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť