ZT-74-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Audio NIKA s.r.o.
 • IČO: 25359827
 • Adresa:Jesenice 108, 756 41 Lešná
 • Celková suma:1 036,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-74-2018
 • Predmet: oprava sluchátok k prístroju BERA, typ8-40-00802 TDH-49
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Janette Hájovská, zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť