ZT-73-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: VITAMED SK s.r.o.
 • IČO: 45 48 70 90
 • Adresa:Odeská 37, 821 06 Bratisava
 • Celková suma:1 062,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-73-2022
 • Predmet: servis 3 ks resuscitačných vozíkov ADULI
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: kontakt: zt@ru.unb.sk, 02/48234374
 • Dátum zverejnenia:09.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť