ZT-73-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: S&T Slovakia s.r.o.,
 • IČO: 31349935
 • Adresa:Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:6 193,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-73-2018
 • Predmet: oprava prístroja - USG Philips En Visor
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Mickiewiczova, Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Joradanová, jana.jordanova@sm.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť