ZT-71-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Askin&Co., spol. s r.o.
 • IČO: 17323100
 • Adresa:Martinská 31, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:1 705,54 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-71-2022
 • Predmet: oprava prístroja - Videoprocesor EPK i5000 Pentax - výmena žiarovky
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Kontakt:
  zt@ru.unb.sk
  02/48234374
 • Dátum zverejnenia:27.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť