ZT-71-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:1 163,10 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-71-2020
 • Predmet: oprava prístroja - generátor ERBOTOM ICC 200 VIO D v.č. 11249948
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:04.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť