zt-70-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B.Braun Medical s.r.o.
 • IČO: 31350780
 • Adresa:Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:1 833,17 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: zt-70-2018
 • Predmet: BTK - Infusomat SPACE - 13 ks, Perfusor SPACE - 13 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:25.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť