ZT-69-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:8 910,81 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-69-2022
 • Predmet: oprava prístroja - Lithotriptor Shock Pulse SE zn. Olympus - výmena EGSPL-T
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk, 02/48234374
 • Dátum zverejnenia:26.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť