ZT-68-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRAMED s.r.o.
 • IČO: 36638404
 • Adresa:Š.Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
 • Celková suma:5 454,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-68-2022
 • Predmet: oprava endoskopický prístroj Ureterorenoskop URF-P7 - výmena tubusu
 • Opis predmetu zákazky:Nemcnica Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť