ZT-65-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Surgitech s.r.o.
 • IČO: 31813861
 • Adresa:Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:5 447,52 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-65-2022
 • Predmet: oprava - operačný stôl Maquet 1150 SN:2820 (OS9) - výmena poškodených plechov 2 ks horné a 2 ks stredné
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť