ZT-65-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s.r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:1 653,14 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-65-2018
 • Predmet: oprava koagulátora ERBOTOM ICC 80 zn. ERBE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Boskovičová, zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:18.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť