ZT-64-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Fresenius Medical Care Slovensko
 • IČO: 31412971
 • Adresa:Teplická 99, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:2 844,43 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-64-2022
 • Predmet: oprava a BTK 6 ks dializačné prístroje Fresenius
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť